Všeobecné podmienky ubytovania

Všeobecné podmienky pre objednávanie a účasť na pobytoch sprostredkovaných CA Vysoké Tatry Travel s.r.o.
 

Sídlo spoločnosti:
 

 

Vysoké Tatry Travel s.r.o.

Švábovce 69
059 12 Švábovce

IČO: 46569782
DIČ: 2023439660
IČ DPH: SK2023439660

Tel. +421(0)52 260 10 41

Cestovná kancelária zabezpečuje pre svojich zákazníkov sprostredkovanie ubytovacích služieb na základe požiadaviek uvedených v objednávkovom formulári. Ubytovanie sa riadi všeobecnými podmienkami ubytovania. Pri jednotlivých ubytovacích zariadení môžu byť tieto štandardné podmienky čiastočne odlišné ( v individuálnych prípadoch, ako sú napr. pravidlá silvestrovských pobytov a pod.)

Štandardné podmienky ubytovania:

Nástup na pobyt:
V prípade, že to nebolo vopred dohodnuté inak, nástup na pobyt je možný po 14:00 prvého dňa pobytu. Štandardná doba odchodu je do 10:00 hod v posledný deň pobytu.

Počet ubytovaných osôb:
Ubytovací poukaz je vydaný pre presný počet osôb. Nie je možné svojvoľne, bez povolenia s ubytovateľom ubytovať iný počet osôb. V prípade, že bez predchádzajúceho súhlasu nastúpi na pobyt vyšší počet osôb, môže byť pobyt bez náhrady zrušený. Zmena počtu osôb je možná po dohode s ubytovateľom.

Zrušenie objednávky:
Klient má právo po vzniku záväznej objednávky, ktorá vzniká zaplatením zálohy, resp. podpisom záväznej objednávky, pobyt zrušiť. Pre zrušenie pobytu sa uplatňujú nasledovné storno poplatky:

Storno poplatky:
Stornopoplatky sa rôznia a platia podľa podmienok rezervovaného hotela. V princípe sú však približne takéto:
* Viac ako 30 dní pred nástupom: ak bol pobyt už uhradený (prípadne záloha), je storno poplatok 5 €
* 15 -30 dní pred nástupom na pobyt storno poplatok je 30% celkovej ceny pobytu
* 10-15  dní pred nástupom na pobyt storno poplatok je 50% celkovej ceny pobytu
* 3-10 dní pred nástupom na pobyt: 70% celkovej ceny pobytu
* menej ako 3 dni pred nástupom na pobyt: 100% celkovej ceny pobytu

Zrušenie pobytu musí byť oznámené písomne a potvrdené cestovnou agentúrou. Nie je snahou ubytovateľov zarábať na storno poplatkoch, takže ak je na zrušenie skutočne závažný dôvod a záujemca o ubytovanie bez zdržania o zrušení informuje, je možné storno poplatok znížiť, prípadne odpustiť. Je to ale vždy riešené individuálne a odpustenie ( zníženie) poplatku nie je právne nárokovateľné.
Klient sa môže pre prípad zrušenia pobytu poistiť.

Zodpovednosť za škody:
Zákazník je povinný odovzdať ubytovacie zariadenie bez poškodenia. V prípade, že k poškodeniu dôjde je nutné toto okamžite nahlásiť ubytovateľovi, aby mohol zabezpečiť nápravu. Ubytovateľ má právo vybrať pri nástupe zálohu na spôsobené škody, ktorá bude pri odovzdaní objektu bez poškodenia vrátená v plnej výške.

Dodacie a platobné podmienky

Cena za pobyt:
V ponukách sa môžu vyskytovať ceny v Kč, PLN. Ceny v Kč sú len orientačné, záväzné sú ceny v Euro. Platná cena v Kč sa prepočítava platným kurzom Raiffeisen banky ČR v čase platby. V prípade, že od času vystavenia faktúry do doby platby dôjde k významnejšej zmene kurzu môže byť vystavená faktúra nová.
Presná kalkulácia za pobyt je zaslaná po obdržaní predbežnej rezervácie. Pri pobyte na 1 noc sa môžu účtovať príplatky.

Platba za pobyt:
O forme platby budete informovaný pred objednávkou, a to podľa podmienok konkrétneho ubytovacieho zariadenia. Obvykle musí byť celý pobyt uhradený do 7-14 dní od objednávky v závislosti na termíne nástupu. Ak je termín nástupu vzdialený viac ako 2 mesiace, je možné platbu pobytu rozdeliť na viac častí.  V cene pobytu nie je zahrnutá daň z ubytovania (v Meste Vysoké Tatry je vo výške 1 Euro/noc - neplatia osoby do 18 rokov veku, nevidomá osoba a držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím). Rovnako môžu byť vyberané poplatky za garáž, saunu, fitness a podobné služby.

Ubytovací poukaz:
Po zaplatení sumy uvedenej v záväznej objednávke pobytu, dostane klient ubytovací poukaz v elektronickej podobe v prílohe, ktorý slúži ako doklad a ktorým sa preukáže pri nástupe na pobyt u ubytovateľa. Ubytovací poukaz obsahuje tieto dôležité náležitosti: termín pobytu, počet osôb, kontakt na ubytovateľa, pečiatku a podpis zodpovednej osoby za cestovnú agentúru.
Pre klienta je Ubytovací poukaz potvrdením o rozsahu zaplatených služieb. Rovnaké informácie o objednaných a zaplatených službách má k dispozícii aj ubytovateľ.
Ubytovací poukaz je pre ubytovateľa potvrdením, že je pobyt v jeho zariadení riadne objednaný a zaplatený u našej cestovnej agentúry. Ubytovací poukaz je záväzný pre obe strany a akékoľvek zmeny v ňom je možné robiť len po vzájomnej dohode.

Platba môže byť vykonaná:
prevodom, alebo vkladom na účet v euro (FIO banka, a.s.), v Českej republike v českých korunách (FIO banka, a.s.), PL (PEKAO bank).
Informácie pre platbu prevodom / vkladom na b. účet v ČR, SR alebo PL faktúr
Bankové spojenie v SR v mene EURO: SK11 8330 0000 0025 0041 5164,  FIO Banka, a.s. Bratislava
Bankové spojenie v ČR v českých korunách CZK : 2900235226/2010 FIO banka.  V prípade potreby vkladu na účet kontakty na pobočky nájdete na www.fio.cz/  Pozor, otváracie hodiny pokladne sú niekedy iné ako otváracie hodiny pobočky. 
Bankové spojenie v PL v polských zlotých PLN : 17 1240 5165 1111 0010 4455 3266,  PEKAO bank Zakopane
Platby z iných krajín mimo ČR, PL prosíme smerovať na účet vo FIO Banke, a.s..
IBAN:SK11 8330 0000 0025 0041 5164
Adresa FIO Banka, a.s.:Nam. SNP 21, 811 01 , Bratislava, Slovenská republika
S.W.I.F.T. code : FIOZSKBAXXX

Pri platbách zo zahraničia poplatky bánk znáša platca.

Reklamácia poskytnutých služieb:
Ak pri nástupe na pobyt, prípadne počas pobytu sa vyskytne určitý problém, alebo zákazník zistí, že skutočnosť nezodpovedá informáciám uvedeným na ubytovacom poukaze, je povinný informovať o tom ubytovateľa a snažiť sa s ním dohodnúť na náprave veci, alebo na kompenzácii. Takisto klient musí bezodkladne telefonicky, alebo e-mailom kontaktovať cestovnú agentúru a informovať ju o vzniknutom probléme. Ak zo strany ubytovateľa neboli poskytnuté služby podľa poskytnutých informácií, klient má nárok na reklamáciu.

Rezervovať

O nás

Zabezpečujeme ubytovanie vo Vysokých Tatrách už viac ako 10 rokov. Sme tím ľudí z Vysokých Tatier. Ponúkame ubytovanie v zariadeniach, s ktorými máme dobré skúsenosti a poznáme ich. Garantujeme Vám rýchlu odpoveď pri rezervovaní ubytovania.
Šetríme Váš čas.    
SME VÁŠ PARTNER
V TATRÁCH.

Aktuality

V mesiaci AUGUST súťažíme o pobyt pre 2 osoby :)

Každý mesiac hráme o hodnotné ceny. V mesiaci AUGUST to je pobyt na 2 noci pre 2 osoby v útulnom penzióne priamo v Starom Smokovci. Zapojiť sa môžete zapojiť aj Vy tým, že začnete sledovať našu stránku na Facebooku...

Viac

Newsletter

Chcete byť informovaní o tatranských novinkách a akciách? Zadajte svoj mail, prosím:

Kontakt

Vysoké Tatry Travel s.r.o.
Švábovce 69
059 12 Švábovce
IČO: 46569782
DIČ: 2023439660
IČ DPH: SK2023439660