Všeobecné podmienky ubytovania

Všeobecné podmienky pre objednávanie a účasť na pobytoch sprostredkovaných CA Kosodrevina Travel s.r.o. a CA Vysoké Tatry Travel s.r.o.
 

Sídla spoločností:
Kosodrevina Travel s.r.o. Vysoké Tatry Travel s.r.o.

Tatranská Lomnica 133
059 60 Vysoké Tatry

IČO: 48117625
DIČ: 2120056697

Nie sme plátci DPH
Tel. +421(0)52 260 10 41

Tatranská Lomnica 133
059 60 Vysoké Tatry

IČO 46 569 782
DIČ 2023439660

Nie sme plátci DPH
Tel. +421(0)52 260 10 41

 

 

Cestovná agentúra zabezpečuje pre svojich zákazníkov sprostredkovanie ubytovacích služieb na základe požiadaviek uvedených v objednávkovom formulári.

Ubytovanie sa riadi všeobecnými podmienkami ubytovania. U jednotlivých ubytovacích zariadení môžu byť tieto štandardné podmienky čiastočne odlišné ( v individuálnych prípadoch ako sú napr. pravidlá silvestrovských pobytov a pod.)

Štandardné podmienky ubytovania:

Nástup na pobyt:

V prípade, že to nebolo vopred dohodnuté inak, nástup na pobyt je možný po 14:00 prvého dňa pobytu. Štandardná doba odchodu je do 10:00 hod v posledný deň pobytu.

Počet ubytovaných osôb:

Ubytovací poukaz je vydaný pre presný počet osôb. Nie je možné svojvoľne, bez povolenia s ubytovateľom ubytovať iný počet osôb. V prípade, že bez predchádzajúceho súhlasu nastúpi na pobyt vyšší počet osôb, môže byť pobyt bez náhrady zrušený. Zmena počtu osôb je možná po dohode s ubytovateľom.

Zrušenie objednávky:

Klient má právo po vzniku záväznej objednávky, ktorá vzniká zaplatením zálohy, resp. podpisom záväznej objednávky, pobyt zrušiť. Pre zrušenie pobytu sa uplatňujú nasledovné storno poplatky:

Storno poplatky:

*Viac ako 30 dní pred nástupom: ak bol pobyt už uhradený (prípadne záloha) je storno poplatok 5 Euro
* 15 -30 dní pred nástupom na pobyt storno poplatok je 30% celkovej ceny pobytu.
* 10-15  dní pred nástupom na pobyt storno poplatok je 50% celkovej ceny pobytu. 

* 3-10 dní pred nástupom na pobyt: 70% celkovej ceny pobytu.
* menej ako 3 dni pred nástupom na pobyt: 100% celkovej ceny pobytu.

Zrušenie pobytu musí byť oznámené písomne a potvrdené cestovnou agentúrou. Nie je snahou ubytovateľov zarábať na storno poplatkoch, takže ak je na zrušenie skutočne závažný dôvod a záujemca o ubytovanie bez zdržania o zrušení informuje, je možné storno poplatok znížiť, prípadne odpustiť. Je to ale vždy riešené individuálne a odpustenie ( zníženie) poplatku nie je právne nárokovateľné.

Klient sa môže pre prípad zrušenia pobytu poistiť.

Zodpovednosť za škody:

Zákazník je povinný odovzdať ubytovacie zariadenie bez poškodenia. V prípade, že k poškodeniu dôjde je nutné toto okamžite nahlásiť ubytovateľovi, aby mohol zabezpečiť nápravu. Ubytovateľ má právo vybrať pri nástupe zálohu na spôsobené škody, ktorá bude pri odovzdaní objektu bez poškodenia vrátená v plnej výške.

Dodacie a platobné podmienky

Cena za pobyt:

V ponukách sa môžu vyskytovať ceny v Kč, PLN. Ceny v Kč sú len orientačné, záväzné sú ceny v Euro. Platná cena v Kč sa prepočítava platným kurzom Raiffeisen banky ČR v čase platby. V prípade, že od času vystavenia faktúry do doby platby dôjde k významnejšej zmene kurzu môže byť vystavená faktúra nová.

Presná kalkulácia za pobyt je zaslaná po obdržaní predbežnej rezervácie. Pri pobyte na 1 noc sa môžu účtovať príplatky.

Platba za pobyt:

O forme platby budete informovaný pred objednávkou, a to podľa podmienok konkrétneho ubytovacieho zariadenia. Obvykle musí byť celý pobyt uhradený do 7-14 dní od objednávky v závislosti na termíne nástupu. Ak je termín nástupu vzdialený viac ako 2 mesiace, je možné platbu pobytu rozdeliť na viac častí.  V cene pobytu nie je zahrnutá daň z ubytovania (v Meste Vysoké Tatry je vo výške 1 Euro/noc - neplatia osoby do 18 rokov veku, nevidomá osoba a držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím). Rovnako môžu byť vyberané poplatky za garáž, saunu, fitness a podobné služby.

Ubytovací poukaz:

Po zaplatení sumy uvedenej v záväznej objednávke pobytu, dostane klient ubytovací poukaz v elektronickej podobe v prílohe, ktorý slúži ako doklad a ktorým sa preukáže pri nástupe na pobyt u ubytovateľa. Ubytovací poukaz obsahuje tieto dôležité náležitosti: termín pobytu, počet osôb, kontakt na ubytovateľa, pečiatku a podpis zodpovednej osoby za cestovnú agentúru.

Pre klienta je Ubytovací poukaz potvrdením o rozsahu zaplatených služieb. Rovnaké informácie o objednaných a zaplatených službách má k dispozícii aj ubytovateľ.

Ubytovací poukaz je pre ubytovateľa potvrdením, že je pobyt v jeho zariadení riadne objednaný a zaplatený u našej cestovnej agentúry. Ubytovací poukaz je záväzný pre obe strany a akékoľvek zmeny v ňom je možné robiť len po vzájomnej dohode.

Platba môže byť vykonaná:

 • prevodom, alebo vkladom na účet v euro (FIO banka, a.s.), v Českej republike v českých korunách (FIO banka, a.s.), PL (PEKAO bank).

 •  

Informácie pre platbu prevodom / vkladom na b. účet v ČR, SR alebo PL faktúr vystavený CA Kosodrevina Travel, s.r.o:

 • Bankové spojenie v SR v mene EURO: SK19 8330 0000 0024 0079 5147  FIO Banka, a.s.

 • Bankové spojenie v ČR v českých korunách CZK : 2800795146/2010 FIO banka.  V prípade potreby vkladu na účet kontakty na pobočky nájdete na www.fio.cz/  Pozor, otváracie hodiny pokladne sú niekedy iné ako otváracie hodiny pobočky. V pípade záujmu platit v rámci ČR v eurách je možné použiť účet v EUR číslo 2400795147/2010 FIO Banka. Upozorňujeme, že pri vklade hotovosti v EUR na tento účet sa platí polatok 0,5% z objemu min. 3 € / 3 $ max. 10 € ktorý bude pripočítaný k platbe. Záujem platiť vrámci ČR v EURách prosíme nahlásiť vopred.

 • Bankové spojenie v PL v polských zlotých PLN : 05 1240 5165 1111 0010 6291 4030,  PEKAO bank Zakopane

 • Platby z iných krajín mimo ČR a PL prosíme smerovať na účet vo FIO Banke, a.s..

 • IBAN:SK19 8330 0000 0024 0079 5147  FIO Banka, a.s.

 • Adresa FIO Banka, a.s.:Nam. SNP 21, 811 01 , Bratislava, Slovenská republika

 • S.W.I.F.T. code : FIOZSKBAXXX

Pri platbách zo zahraničia poplatky bánk znáša platca.

Informácie pre platbu prevodom / vkladom na b. účet v ČR, SR, PL faktúr vystavený CA Vysoké Tatry Travel, s.r.o.:

 

 • Bankové spojenie v SR v mene EURO: SK11 8330 0000 0025 0041 5164,  FIO Banka, a.s. Bratislava

 • Bankové spojenie v ČR v českých korunách CZK 2900235226/2010 FIO banka.  V prípade potreby vkladu na účet kontakty na pobočky nájdete na www.fio.cz/  Pozor, otváracie hodiny pokladne sú niekedy iné ako otváracie hodiny pobočky. 

 • Bankové spojenie v PL v polských zlotých PLN : 17 1240 5165 1111 0010 4455 3266,  PEKAO bank Zakopane

 • Platby z iných krajín mimo ČR, PL prosíme smerovať na účet vo FIO Banke, a.s..

 • IBAN:SK11 8330 0000 0025 0041 5164

 • Adresa FIO Banka, a.s.:Nam. SNP 21, 811 01 , Bratislava, Slovenská republika

 • S.W.I.F.T. code : FIOZSKBAXXX

Pri platbách zo zahraničia poplatky bánk znáša platca.

 

Reklamácia poskytnutých služieb

Ak pri nástupe na pobyt, prípadne počas pobytu sa vyskytne určitý problém, alebo zákazník zistí, že skutočnosť nezodpovedá informáciám uvedeným na ubytovacom poukaze, je povinný informovať o tom ubytovateľa a snažiť sa s ním dohodnúť na náprave veci, alebo na kompenzácii. Takisto klient musí bezodkladne telefonicky, alebo e-mailom kontaktovať cestovnú agentúru a informovať ju o vzniknutom probléme. Ak zo strany ubytovateľa neboli poskytnuté služby podľa poskytnutých informácií, klient má nárok na reklamáciu.

Rezervovať

O nás

Zabezpečujeme ubytovanie vo Vysokých Tatrách už viac ako 10 rokov.

Sme tím ľudí z Vysokých Tatier. 

Myslíme na rodiny s deťmi. 

Ponúkame ubytovanie v zariadeniach, s ktorými máme dobré skúsenosti a poznáme ich. 

Garantujeme Vám rýchlu odpoveď pri rezervovaní ubytovania.

Aktuality

VEĽKÁ NOC BEZ STAROSTÍ

Aj vy si zaslúžite počas Veľkej Noci oddýchnuť.. Vychutnajte si pobyt v centre krásnych Tatier s voľným vstupom do wellness a bazéna, s bufetovými raňajkami a večerami, welcome drinkom a úžasným programom vo Veľkonočnom mestečku. V predaji sú posledné voľné miesta.

Viac
Zimné rodinné pobyty v Hoteli Avalanche***

Vychutnajte si zimný rodinný pobyt v zrekonštruovanom Hoteli AVALANCHE*** v obci Štôla priamo pod Gerlachovským štítom. Pobyt pre 2 dospelých + 1 dieťa v izbe Double na 3 noci za 224,00 EUR s polpenziou.

Viac

Newsletter

Tu sa môžete zaregistrovať pre náš e-mailový občasník s novinkami z Vysokých Tatier: 

Kontakt

Vysoke Tatry Travel s.r.o.
Tatranská Lomnica 133
059 60 Vysoké Tatry

Tel. +421-52-260104

info@vysoke-tatry.travel