Horolezectvo

Výťah z prílohy č. 8 k vyhláške Krajského úradu v Prešove č. 1/1999

Vyhradené miesta na vykonávanie horolezectva, skalolezectva a skialpinizmu na území národného parku a podmienky ich vykonávania

B.PODMIENKY PRE VYKONÁVANIE HOROLEZECTVA A SKALOLEZECTVA NA VYHRADENÝCH MIESTACH

1. Horolezeckú činnosť môžu vykonávať horolezci organizovaní v horolezeckých zväzoch.
2. Horolezci môžu vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických a náučných chodníkov a v čase sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov len za účelom nástupu na horolezeckú túru so stupňom ťažkosti horolezeckej klasifikácie vyšším ako II. stupeň, pričom použijú trasu čo najšetrnejšiu z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Pri samostatných výstupoch  môžu  horolezci  použiť hrebeňové túry od  II.  stupňa ťažkosti horolezeckej klasifikácie s výnimkou úsekov Kopské sedlo - Jahňací štít, Veľká Svišťovka -
Kežmarský štít. Horolezecké túry s I. a II. stupňom ťažkosti sa môžu vykonávať len v letnom období, ak je to nevyhnutné na zostup a v zimnom období od 21. decembra do 20. marca v obidvoch smeroch, keď terén tejto ťažkosti sa metodicky využíva na zimný výcvik.
3. Horolezci sú povinní mať pri sebe platný preukaz svojej horolezeckej organizácie a na požiadanie sa ním v teréne preukázať pracovníkom orgánov ochrany prírody a krajiny, pracovníkom Správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody a členom stráže  prírody (§ 5).  Počas výcviku začiatočníkov musí byť osoba,  ktorá  sa  nemôže preukázať takýmto preukazom, sprevádzaná inštruktorom horolezectva.
4. Prenocovanie individuálnych horolezcov mimo ubytovacieho zariadenia nie je dovolené. Pre organizované skupiny horolezcov je k dispozícii vysokohorské táborisko v Bielovodskej doline,   ktoré  slúži  výlučne  pre  účely výkonnostného  horolezectva  a  nie je  prístupné verejnosti. Náročnejšie viacdňové podujatia (napríklad zimný prechod hlavného hrebeňa) sa musia vopred nahlásiť Správe národného parku.
5. Pred odchodom na túru sú horolezci povinní zanechať záznam o smere a cieli túry vo východiskovom zariadení alebo v táborovej knihe. V prípade uvedenia času návratu sa považuje jeho prekročenie o viac ako 6 hodín za priamu žiadosť o záchranu. Vedúci organizovanej skupiny je povinný s ostatnými členmi skupiny bezodkladne po prekročení predpokladaného návratu svojho lanového družstva vykonať po ňom pátranie.
6. Podmienky uvedené v bode 1 až 5 sa primerane vzťahujú na skalolezectvo.

A.VYHRADENÉ MIESTA PRE VÝKON HOROLEZECTVA, SKALOLEZECTVA A SKIALPINIZMU NA ÚZEMÍ NÁRODNÉHO PARKU1. Horolezectvo a skalolezectvo sa môže vykonávať na celom území národného parku okrem lokalít
a) masív Širokej javorinskej až po severozápadný Žabí vrch, Rovienky, Svišťová dolina a záver Bielovodskej doliny; južnú hranicu tejto oblasti tvorí spojnica Veľký Žabí štít - České pleso - Hviezdoslavov vodopád - Litvorové pleso - Prielom (obmedzenie sa nevzťahuje na prístup  do  Českej  doliny     okolo  Českého  potoka  a v oblasti  Malého  Mlynára  od 21.decembra do 20.marca so zostupom cez Mlynárovo sedlo),
b) Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlami a stenami, severovýchodná časť Čiernej Javorovej doliny ohraničená z juhu Čiernym Javorovým potokom a hrebeňom Snehových veží (obmedzenie sa nevzťahuje na nástup do Ľadových doliniek z Malej Studenej doliny cez Ľadové sedlo obídením Snehových veží zo severu),
c) Belianske Tatry,
d) Huncovská kotlinka vrátane juhovýchodnej časti Veľkej Svišťovky,
e) Slavkovská dolinka vrátane skalných stien až po Granátovú lávku,
f) Štôlska dolina ohraničená zo severu hrebeňom Ostrva - Končistá a z juhu turistickým chodníkom (magistrálou),
g) oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a dolinami (Nefcerka, Kotliny, Škaredý žľab, Za Handel, Suchá Voda), zo severovýchodu tvorí hranicu hrebeň Hrubô a východnú hranicu hrebeň Furkotských veží a Kozí chrbát (obmedzenie sa nevzťahuje na Rameno Kriváňa z doliny Nefcerka od 21. decembra do 20. marca s nástupom spod steny cez Furkotské sedlo ),
h)  všetky národné prírodné rezervácie Západných Tatier. 2. Vyhradené trasy pre skialpinizmus
a) vo Veľkej Studenej doline od Zbojníckej chaty cez kotol Sivých plies do Priečneho sedla, z neho k Téryho chate v Malej Studenej doline a ďalej popod Mačaciu vežu do Baranieho sedla a Veľkou Zmrzlou dolinou na Chatu pri Zelenom plese,
b) v Mlynickej doline od vodopádu Skok do Soliskového sedla a tou istou trasou späť, prípadne s prechodom zo sedla na zjazdovku od chaty Solisko,
c) v Žiarskej doline - Veľké Závraty a Malé Závraty, východiskovým miestom je Žiarska chata,
d) Bobrovecká Vápenica - Červenec - Babky - Veľká Kopa - sedlo Priehyba a späť,
e) Spálená dolina
f) zjazdovka Spálená - Salatínska dolina.

------------------------------------------------------------------------------------------

Podmienky na táborenie na horolezeckom táborisku v Bielovodskej doline

1. Táborisko pre horolezcov na Poľane pod Vysokou v Bielovodskej doline má stanovenú kapacitu 15 stanov / 30 osôb.

2. Táboriť na ňom môžu len organizovaní horolezci s príslušnosťou k jednotlivým horolezeckým zväzom v rámci UIAA.

3. Poplatok za táborenie na táborisku je 50 Sk na jednu osobu a jednu noc.

4. V prípade záujmu zo strany horolezcov je možnosť využiť pre pobyt aj chatku Štátnych lesov TANAPu v Bielovodskej doline za poplatok 150 Sk na jednu osobu a jednu noc. Kapacita chatky je 10 postelí.

5. Žiadosť o táborenie treba poslať na adresu :

Ochranný obvod Štátnych lesov TANAPu Tatranská Javorina, 059 56

prípadne sa deň dopredu priamo prihlásiť na Ochrannom obvode T.Javorina (00421 52 4499 106, v pracovných dňoch 7.00 - 15.00) alebo u lesníka v Bielovodskej doline (pán Martin Stodola - 0903 987 598).

 

Hľadať ubytovanie

O nás

Zabezpečujeme ubytovanie vo Vysokých Tatrách už viac ako 10 rokov. Sme tím ľudí z Vysokých Tatier. Ponúkame ubytovanie v zariadeniach, s ktorými máme dobré skúsenosti a poznáme ich. Garantujeme Vám rýchlu odpoveď pri rezervovaní ubytovania.
Šetríme Váš čas.    
SME VÁŠ PARTNER
V TATRÁCH.

Aktuality

Už aj my máme "plávajúce" ceny!

Tak, ako pri letenkách, či pobytoch pri mori, sa ceny počas roka rôznia. Poradíme Vám, KEDY je to najvýhodnejšie a každému nájdeme pobyt NA MIERU. Tatry sú naozaj pre každého, nedajte na iných..vyskúšajte sami :)

Viac

Newsletter

Kontakt

Vysoké Tatry Travel s.r.o.
Švábovce 69, 059 12 Švábovce
IČO 46569782
DIČ 2023439660
IČ DPH: SK2023439660

VT travel s.r.o.
Švábovce 69, 059 12 Švábovce
IČO 53051939
DIČ 2121250153